Not Found

The requested URL /get.php was not found on this server.

Archive juni, 2019 | Rechon Life Science
404 Not Found

Not Found

The requested URL /get.php was not found on this server.

Archive - juni 2019

Vi söker ännu fler duktiga medarbetare till olika spännande roller på Rechon!

Rechon har de senaste åren expanderat kraftigt och består idag av runt 175 medarbetare. Vi har många intressanta projekt på gång och vi gör en otroligt spännande resa. Därför behöver vi fortsätta att växa och vi söker personer till många olika roller på Rechon, varav några presenteras nedan. Bla söker vi en person för Frisläppning & Support till vår Kvalitetsavdelning, en Projekt- & Valideringsledare, en Produktionhygieniker till QC, flera Analytiker till QC, personal till Lokalservice och Lokalvård, Operatörer för läkemedelstillverkning såsom beredning och fyllning samt Operatörer för avsyning och packning.

Vissa av tjänsterna kräver specifik akademisk utbildning medan det för andra tjänster räcker att du är noggrann och kan följa skriftliga rutiner på svenska. För alla roller gäller att du är engagerad och tar ansvar i ditt arbete och vill vara med på Rechons spännande resa.

Kolla in tjänsterna nedan och hittar du inte exakt vad du söker där så är du välkommen att skicka in en intresseansökan med CV och personligt brev till info@rechon.se

.

RELEASE & SUPPORT MANAGER, QA

Vi söker nu en person för Frisläppning & Support (med begränsat QP-delegat) till vår Kvalitetssäkringsavdelning.

Rechon arbetar i enlighet med gällande GMP-krav för läkemedel i främst EU (Eudralex vol 4) och USA (21 CFR part 211) men för en global marknad.

QA är ansvarig för kvalitetssystemet på Rechon där följande delsystem ingår:

• God dokumentationssed
• Ändringar
• Validering
• GxP riskhantering
• Leverantörsuppföljning
• Avvikelsehantering – OOS hantering • Reklamationer och indragningar
• Korrigerande åtgärder -Förebyggande åtgärder
• Frisläppning av produkt
• Egeninspektion
• Träning/utbildning

Bland arbetsuppgifterna ingår bland annat:
• Utföra och godkänna produktkontroll på färdigpackad vara
• Granska packningsdokumentation samt granska och godkänna olika förpackningssteg
• Kontroll av tryckt sekundärt förpackningsmaterial
• Release av förpackningsmaterial
• Utreda och bedöma eventuella avvikelsers påverkan på dispositionsbeslut
• Förbereda och utfärda certifikat för produkt, API, råvaror och förpackningsmaterial
• Granska och godkänna förpackningsinstruktioner
• Sammanställa årsrapporter för media och produkter
• Utreda reklamationer
• Medverka vid ändringsärenden
• Initiera, granska, uppdatera och godkänna SOPar inom ansvarsområdet
• Arkivera dokumentation som rör produkt, API, råvara och förpackningsmaterial
• Framtagning av provtagningssidor, interna specifikationer och inköpsspecifikationer
• Vara delaktig, direkt eller indirekt, vid inspektioner från myndigheter och kunder på Rechon, utföra egeninspektioner, auditera leverantörer samt utvärdera nya/gamla leverantörer.

Tjänsten innebär att du kommer ha kontakt med de flesta avdelningarna inom företaget och få en stimulerande blandning av varierande arbetsuppgifter med stor möjlighet till eget ansvar. Den dagliga kontakten med kollegor men även kommunikationen med kunder, leverantörer, inspektörer och samarbetspartners från hela världen gör att det är en förutsättning att du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.

Vi söker dig som har några års erfarenhet av att arbeta inom QA på ett läkemedelsföretag och att du har någon form av vidareutbildning, gärna som receptarie. Är du intresserad av att veta mer om Rechon Life Science och om tjänsten som QA Support & Release Manager hos oss så hör av dig till

Christina Aston, QP, Head of QA 040-36 10 15

Välkommen att skicka din ansökan med CV och personligt brev till jobbQA@rechon.se.

.
PROJEKT- OCH VALIDERINGSLEDARE, P&V

Vi vill ytterligare stärka vår organisation och söker därför ytterligare en medarbetare till avdelningen Projects & Validation. Tjänsten kan anpassas utifrån den erfarenhet Du har, antingen mot Projektledning eller mot Validering.

Inom avdelningen drivs såväl produktions och utvecklingsprojekt för kunder samt egna investeringsprojekt av varierande slag. Vi arbetar både med kommersiell tillverkning samt tillverkning av material till kliniska studier och variationen på arbetsuppgifter är stor.

Allt efter verksamhetens krav ingår uppgifter av större och mindre karaktär. Dessa kan bland annat innefatta:

Att självständigt planera och driva projekt i olika storlekar och karaktär, bl a
– Produktprojekt
– Installationsprojekt av ny processutrustning

Utförande av validering, kvalificering och rekvalificering, inom några eller samtliga av följande områden
– Process
– Rengöring
– Sterilisering
– Utrustning
– Lokaler och media

Att självständigt planera, dokumentera och driva valideringsarbete i olika storlekar och karaktär

Tjänsten innebär att du kommer ha kontakt med alla avdelningar inom företaget och få en stimulerande blandning av varierande arbetsuppgifter med stor möjlighet till eget ansvar. Den dagliga kontakten med kollegor men även kommunikationen med kunder, leverantörer och samarbetspartners från hela världen gör att det är en förutsättning att du behärskar både svenska och engelska mycket väl i tal och skrift.

Vi söker dig med högskoleutbildning som har flera års erfarenhet inom läkemedelsbranschen eller motsvarande med vana av projektledning, GMP och valideringsarbete.

Du är en ansvarsfull, noggrann, drivande och resultatorienterad person som har lätt för att samarbeta med olika personer. Du är van att arbeta målinriktat samt motiveras av självständigt och ansvarsfullt arbete.

Är du intresserad av att veta mer om Rechon Life Science och om tjänsten som Projekt- & Valideringsledare hos oss så hör av dig till.

Maria Wingren, Head of Projects & Validation 040 – 36 10 21
Välkommen att skicka din ansökan med CV och personligt brev till info@rechon.se.

.

PRODUKTIONSHYGIENIKER TILL QUALITY CONTROL
Den mikrobiologiska gruppen inom Quality Control, ansvarar bl. a. för kontroll av råvaror, media, halvfabrikat och produktionsmiljö. Arbetet inkluderar täta kontakter med andra funktioner som produktion, processteknik, kvalitetssäkring samt projektledare. Metoderna vi arbetar efter är farmakopémetoder (Ph Eur, USP, JP) eller egenutvecklade metoder. Arbetet sker enligt Good Manufacturing Practice, GMP.
Nu vill vi ytterligare stärka vår organisation och söker därför en Produktionshygieniker till den mikrobiologiska gruppen inom QC.
Arbetet som produktionshygieniker sker i nära samarbete med experter från många olika funktioner där du står för det mikrobiologiska kunnandet. Arbetet är mycket dynamiskt och kräver flexibilitet samtidigt som du måste behålla din integritet i de mikrobiologiska bedömningarna. Du kommer även att företräda QC Mikrobiologi när myndigheter och kunder från olika länder inspekterar verksamheten.
Arbetsuppgifter omfattar:
• bedömning av resultat från mikrobiologiska miljökontroller
• rapportering och sammanställning av hygienresultat
• utredning av kvalitetsavvikelser i produktionsprocesser
• utbildning av personal i mikrobiologi/produktionshygien
• utarbetning av GMP-instruktioner
• mikrobiologisk expertis vid validering
• provtagning i renrum
Vi söker dig som har en naturvetenskaplig högskoleexamen om minst 180hp, innehållande mikrobiologi. Du behöver vara initiativrik och ha förmåga att leda utredningar och ansvara för de mikrobiologiska delarna i projekt. Arbetet innehåller rapportskrivning och informationsförmedling vilket kräver att du kan uttrycka dig mycket väl, muntligt såväl som skriftligt på både svenska och engelska. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med mikrobiologi inom aseptisk läkemedelstillverkning.
Är du intresserad av att veta mer om Rechon Life Science AB och om tjänsten som Produktionshygieniker hos oss så hör av dig till:

Cecilia Hansson , Produktionshygieniker, QCM, 0734- 60 78 34

Maj-Lis Olsson, Manager, QCM, 0732-74 50 35

Välkommen att skicka din ansökan med CV och personligt brev till JobbQCM@rechon.se snarast.

.

QC-ANALYTIKER
Rechon Life Science söker QC Analytiker till kemiska gruppen inom QC
Inom företaget drivs såväl egna läkemedelsprojekt som rutinproduktionsprojekt för kunder av varierande slag samt utvecklingsprojekt kring tillverkning av material till kliniska studier. Den kemiska gruppen inom QC, består idag av 25 personer och ansvarar bl a för kontroll av råvaror, substans, produkt och förpackningsmaterial. Metoderna vi arbetar efter vid analys är pharmakopée-metoder (Ph Eur, USP, JP) eller egenutvecklade metoder. Arbetet sker enligt GMP (Good Manufacturing Practice).

Nu vi vill ytterligare stärka vår organisation och söker därför QC Analytiker.

Arbetet är varierat och består av att utföra och rapportera de kemiska tester som löpande görs på råvaror och halvfabrikat, rutinanalys av kommersiella produkter samt kemiska analyser av produkter i utvecklingsfas. Analys av stabilitetsprover är en stor del av avdelningens arbete. I det dagliga arbetet ingår utredning och rapportering av avvikelser. Uppgifter som att vara instrumentansvarig, skriva analysprotokoll och kvalitetsrapporter sker kontinuerligt på avdelningen liksom att skriva och reviewa SOPar (Standard Operating Instruktions) inom avdelningens ansvarsområde. Koordinering av utvecklingsprojekts analyser och aktiviteter på avdelningen kan även komma ifråga om tillräcklig erfarenhet hos sökanden finns.

Vi söker Dig som har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från läkemedelsindustrin och har högskoleutbildning inom kemi, bioteknik eller motsvarande. Du ska ha erfarenhet av analystekniker som HPLC/UPLC, GC, Frisättning/Dissolution, FTIR och UV. Det är meriterande om du har 3 års erfarenhet eller mer av analys av läkemedel enligt GMP med ovanstående tekniker.

Arbetet kräver att Du tycker det är stimulerande med praktiskt arbete kombinerat med dokumentation. Du kan följa skrivna instruktioner, är mycket noggrann, har god samarbetsförmåga och behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Rutinerna kring provhantering och utvärdering av resultat samt analysinstrumentens styrsystem är datoriserade varför vana vid arbete med datorer är ett krav.

Är du intresserad av att veta mer om Rechon Life Science och om tjänsten som
QC Analytiker hos oss så hör av dig till

Anna Löfqvist Svensson, Manager QC kem, 0732-74 53 79

Skicka in din ansökan till JobbQCC@rechon.se.
Ansök snarast då urval och intervjuer sker löpande. Vi ser fram emot att höra av dig!

.

OPERATÖR, BULK PRODUCTION (2-skift)

Vi vill ytterligare stärka vår produktionsavdelning och nu söker vi renrumsoperatörer inom fyllning- och förslutning som ingår i avdelningen Bulk Production.

Avdelningen Bulk Production ansvarar för att producera läkemedelslösningar, allt från kliniskt material till färdig vara. Produktionen omfattar beredning, filtrering, aseptisk fyllning av injektionspreparat samt fyllning av sprayprodukter för nasala och orala applikationer

På Rechon arbetar vi enligt GMP (Good Manufacturing Practise) och större delen av arbetet utförs i klassade renrumslokaler. Vid samtliga arbetsmoment ställs höga krav på kvalitet, dokumentation, produktionshygien och tillämpning av gällande GMP-regler.

Vi erbjuder ett spännande jobb med varierande arbetsuppgifter där du får vara med och göra en skillnad. Bland arbetsuppgifterna ingår

• Aseptisk fyllning och förslutning av läkemedel
• Fyllning och förslutning av nasala/orala läkemedel
• Provuttag, IPC analyser under tillverkningen
• Städning av renrum
• Framtagning material samt packning av tillbehör till tillverkning
• Dokumentering av arbetet
• Back Up för städ, disk och tvätt av renrumskläder
• Förbättringsarbete på avdelningen

Vi söker dig med gymnasieutbildning eller motsvarande. Det är meriterande om du har praktisk erfarenhet av läkemedelsproduktion, renrumsarbete, dator och maskinteknisk vana eller någon form av förbättringsarbete (LEAN). Arbetet kräver att du kan följa skrivna instruktioner, är mycket noggrann och behärskar svenska i tal och skrift. Kunskaper i andra språk, så som engelska, är en fördel. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi tror att du är flexibel, har lätt för att samarbeta, hålla fler bollar i luften och har en öppen och positiv inställning. Utbildning för de olika arbetsuppgifterna kommer att ges internt på Rechon.

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev till BPjobb@rechon.se. Vi går löpande igenom alla ansökningar och om du är en av de kandidater som bäst matchar tjänstens kravprofil kontaktar vi dig för en intervju.

Vid frågor, kontakta Ingrid Vyckemans, Manager Bulk Production, på 0721-432520.

.

OPERATÖR BEREDNING & FILTRERING, BULK PRODUCTION
På avdelningen Bulk Production arbetar totalt ca 25 operatörer och avdelningen ansvarar för att producera läkemedelslösningar, allt från kliniskt material till färdig vara. Produktionen omfattar beredning, filtrering och aseptisk fyllning av injektionspreparat samt fyllning av sprayprodukter för nasala och orala applikationer.

På Rechon arbetar vi enligt GMP (Good Manufacturing Practise) och allt arbete utförs i klassade renrumslokaler. Vid samtliga arbetsmoment ställs höga krav på kvalitet, dokumentation, produktionshygien och tillämpning av gällande GMP-regler.

Vi erbjuder ett spännande jobb med varierande arbetsuppgifter där du får vara med och göra en skillnad. Utbildning för de olika arbetsuppgifterna kommer att ges internt på Rechon.
Bland arbetsuppgifterna ingår följande för de olika operatörsrollerna:

– Arbete i renrum enligt aseptisk arbetsteknik
– Beredning och filtrering av läkemedelslösningar
– Uppvägningar och provtagning av råvaror och aktiva substanser
– Mikrobiologisk provtagning av vatten och lokaler
– Granskning och sammanställning dokumentation
– Beställning och provhantering (leveranser), lager på avdelning (inventering etc)
– Kontinuerligt förbättringsarbete på avdelningen
– Dokumentering av ditt arbete
– Back-up vid fyllning av läkemedelslösningar samt disk

Vi söker dig med minst gymnasieutbildning. Det är meriterande om du har praktisk erfarenhet av läkemedelsproduktion, renrumsarbete eller någon form av förbättringsarbete (LEAN).

Tjänsten kräver att du kan följa skrivna instruktioner, är mycket noggrann och behärskar svenska i tal och skrift. Kunskaper i andra språk, så som engelska, är en fördel. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi tror att du är flexibel, har lätt för att samarbeta, hålla flera bollar i luften och har en öppen och positiv inställning och ett intresse att lära.

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev till BPjobb@rechon.se. Vi går löpande igenom alla ansökningar och om du är en av de kandidater som bäst matchar tjänstens kravprofil kontaktar vi dig för en intervju.

Vid frågor, kontakta Ingrid Vyckemans, Manager Bulk Production, på 0721-432520.

.

OPERATÖRER OCH AVSYNARE, FÖRPACKNINGSAVDELNINGEN

På förpackningsavdelningen arbetar ca 40 operatörer varav ca 9 som avsynare.

På Rechon arbetar vi enligt GMP (Good Manufacturing Practice). Vid samtliga arbetsmoment ställs höga krav på kvalitet, produktionshygien och tillämpning av gällande GMP-regler.
På Förpackningsavdelningen avsynas, monteras och förpackas olika produkter innan de skall skeppas ut.

AVSYNARE
Avsyning sker antingen genom manuell handavsyning eller på semi-automatiska avsyningsmaskiner. På Rechon avsynar vi sprutor, vialer, ampuller, cartridge och sprayer. För att jobba som avsynare måste man klara certifieringsprov för varje produkt.

Bland arbetsuppgifterna för en avsynare ingår bland annat:
– Manuell handavsyning av produkt
– Semiautomatisk avsyning av produkt
– Följa rutiner för dokumentering av arbetet
– Vara back-up vid behov som operatör till de andra linjerna

OPERATÖR
Bland arbetsuppgifterna för en operatör ingår bland annat:

– Etikettering och packning av produkt
– Följa rutiner för dokumentering av arbetet

För båda tjänsterna kan det vara aktuellt med viss Lokalvård.

Vi söker dig med gymnasieutbildning eller motsvarande. Det är meriterande om du har praktisk erfarenhet av läkemedelsproduktion. Arbetet kräver att du kan följa skrivna instruktioner, är mycket noggrann, har god samarbetsförmåga och behärskar svenska i tal och skrift. Kunskaper i andra språk, så som engelska, är en fördel. Utbildning för de olika arbetsuppgifterna kommer att ges internt på Rechon.

Är du intresserad av att veta mer om Rechon Life Science och om tjänsten som operatör eller avsynare på Rechon i Limhamn så hör av dig till:

Aleksandar Kalundzievski, Manager Packaging and Dispatch & Storage, 040-36 11 04

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev till ak@rechon.se snarast.

.
LOKALSERVICE
Om rollen
Du är glad och serviceinriktad. Du tycker om att ha människor omkring dig och har ett gott förhållningssätt mot dem du möter under dagen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att beställa och hämta lunch till kunder, koka kaffe, serva kaffemaskiner och fylla på bönor, köra ärende och inköp av förbrukningsartiklar. Du ska också hålla ordning i lunchrummen och städa dessa fortlöpande. Du ska också kunna hoppa in som lokalvårdare under kortare eller längre perioder.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst ett års arbetslivserfarenhet av servicearbete inom städ eller restaurang. Du har körkort och ska kunna köra ärende. Det är även meriterande om du har arbetat med golvvård, fönsterputs och storstädning. Då det är av stor betydelse för verksamheten att den dagliga kommunikationen fungerar väl behöver du ha goda kunskaper i svenska: du ska till exempel klara av att läsa en arbetsbeskrivning och förstå en beställning. För att lyckas i rollen är du som person självgående, ansvarstagande, kommunikativ och flexibel. Du levererar resultat och uppfyller kundförväntningar. Det är även avgörande att du är bra på att skapa goda relationer.

Tjänsten är en visstidsanställning som kan övergå till en tillsvidareanställning.
Du rapporterar till chefen för underhållsavdelningen, men har också stöd från många av de funktioner du arbetar med.
Ansökan
Är du intresserad av att veta mer om Rechon Life Science och om tjänsten som Lokalservice hos oss så hör av dig till

Tobias Benktander, 0766-118481

Välkommen att skicka din ansökan med CV och personligt brev till info@rechon.se. Vi kallar till intervju löpande varför vi gärna ser att du ansöker så snart som möjligt.

.
LOKALVÅRDARE
Om rollen
Du tycker om att ha människor omkring dig och har ett gott förhållningssätt mot dem du möter under dagen. Eftersom vi arbetar i grupp är det viktigt att du är bra på att samarbeta och skapa goda relationer. I arbetsuppgifterna ingår bland annat maskinellt lokalvårdarbete, lokalvård på kontor, i produktionslokaler samt på laboratorier, tvätta moppar och att planera din arbetstid i enlighet med städschema. Arbetsuppgifterna är fysisk krävande. Vi arbetar med miljövänliga och ergonomiska städmetoder.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst ett års arbetslivserfarenhet av lokalvård och maskinellt lokalvårdarbete. Det är meriterande om du har körkort samt något yrkesbevis. Det är även meriterande om du har arbetat med golvvård, fönsterputs och storstädning. Då det är av stor betydelse för verksamheten att den dagliga kommunikationen fungerar väl behöver du ha grundläggande kunskaper i svenska: du ska till exempel klara av att läsa en arbetsbeskrivning och förstå en doseringsanvisning. För att lyckas i rollen är du som person självgående, ansvarstagande, kommunikativ och flexibel. Du levererar resultat och uppfyller kundförväntningar. Det är även avgörande att du är bra på att skapa goda relationer.

Du rapporterar till chefen för underhållsavdelningen, men har också stöd från många av de funktioner du arbetar med.
Ansökan
Är du intresserad av att veta mer om Rechon Life Science och om tjänsten som Lokalvårdare hos oss så hör av dig till

Tobias Benktander, 0766-118481

Välkommen att skicka din ansökan med CV och personligt brev till info@rechon.se. Vi kallar till intervju löpande varför vi gärna ser att du ansöker så snart som möjligt.

.

Post a comment
404 Not Found

Not Found

The requested URL /get.php was not found on this server.